I Etap projektu

Pierwszym etapem projektu było przygotowanie materiału badawczego. Skorzystaliśmy z oryginalnego narzędzia przygotowanego przez Deograciasa, czyli