I Etap projektu

Pierwszym etapem projektu było przygotowanie materiału badawczego. Skorzystaliśmy z oryginalnego narzędzia przygotowanego przez Deograciasa, czyli 27 elementowego kwestionariusza. Poszczególne jego elementy, wraz z instrukcją, zostały następnie przetłumaczone wprost na język polski, oddzielnie dla każdej płci metrykalnej i grupy wiekowej.

Kolejnym krokiem było utworzenie narzędzia badawczego, składającego się z trzech części:

Metryczki statystycznej

Metryczka składa się z danych statystycznych, takich jak płeć nadaną przy urodzeniu, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, wykształcenie i miejsce pochodzenia.

Szpitalnej Skali Depresji, Lęku i Rozdrażnienia

Która posłuży do walidacji narzędzia badawczego

Kwestionariusza GIDYQ-AA-PL

Składającego się z 27 stwierdzeń, do których osoba badana będzie się mogła odnieść na skali Likerta (odpowiedzi od Zawsze do Nigdy)

Zaprojektowane narzędzie zostało przygotowane za pomocą systemu Qualtrix, co pozwoli zarówno na anonimowe zebranie danych, jak i na ich późniejsze wstępne opracowanie i przygotowanie do dalszej analizy statystycznej.

Obecny stan etapu: ZAKOŃCZONY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *